Dyrehave Mølle


Ved Dyrehave Mølle – eller "Dyrehavemøllen", som det her hedder.


Indenfor i Dyrehave Mølle.


Dyrehave Mølle i frøperspektiv.


Et udsnit af Dyrehave Mølle.

Intro

Hvis man følger vejen mod Svendborg ud af Nyborg, knejser Dyrehave Mølle lidt vest for vejen. Den kan være lidt svær at få øje på, da den ligger omkranset af træer og villaer. Til gengæld er udsigten fra møllen over Nyborg og Storebælt meget smuk.

Danskerne har fra gammel tid udnyttet vandets energi til at drive møller. Allerede kong Valdemar Atterdag lovgav om brug af vandløb til mølleri. Senere blev mølledrift et privilegium, hvor bønderne skulle køre deres korn til bestemte møller. Dette privilegium blev ophævet i 1862.

De nye vinde i 1600-tallet
De første hollandske vindmøller kom til Danmark i slutningen af 1600-tallet. De blev almindelige i Danmark fra slutningen af 1700-tallet, dog uden helt at udkonkurrere vandmøllerne. I dag er bevaret mere end 600 møller rundt om i landet. De fremtræder i meget varierende stand.

Dyrehave Mølle
Den 25 meter høje vindmølle er en af landets højeste møllebygninger. Den blev opført 1858 som kornmølle, der skulle forsyne Nyborgs bagere med mel.

Dyrehave Mølle er en hollandsk vindmølle med galleri, løgformet hat og ikke mindre end syv lofter. De færdige produkter blev læsset på vognene fra første loft. Andet loft var magasin. Tredje loft blev anvendt til at tappe det forarbejdede mel i sække. Fjerde loft rummede det store trækhjul, mens femte loft rummede hejseværket. Sjette loft var et såkaldt støvloft, mens syvende rummede det store "hattehjul".

Der er bevaret en god del af det originale inventar. Mølleriet består af tre stenkværne og en valse samt en motorkværn og en motorvalse.

Møllen blev fredet i 1959, men selve mølleriet ophørte først i 1976. Den bliver dog til stadighed vedligeholdt, senest med nye klapper i 2003.

Møllen er almindeligvis åben for besøgende.