Dybvad


Dybvads yndige hovedbygning er opført omkring 1750 efter tidens strenge krav om symmetri i arkitekturen. Læg også mærke til gårdspladsens tæt besatte pigstensbelægning.

Intro

Herregården Dybvad ligger i det åbne marklandskab syd for Odder. Gårdens historie er tæt knyttet til den nærliggende herregård Aakær, idet Dybvad tidligere var en del af krongodset i Aakær len. Den fine hovedbygning i sortmalet bindingsværk blev opført af Thøger de Lasson omkring 1750.

''Historien om Dybvad'' Gennem middelalderen var Dybvad en gård under den nærliggende hovedgård Aakær, som var centrum i Aarhusbispernes len syd for Aarhus. Efter Reformationen (1536) tilfaldt alt bispegodset kronen herunder også Aakær – som nu blev videreført som kongeligt len. Aakær og Dybvad forblev i kronens eje frem til 1664, hvor krongodset i Hads herred blev overdraget til arvingerne efter rigets førsteminister (rigsdrost) Joachim Gersdorff. Aakjær len blev, sammen med Samsø, givet som kompensation for det gods Gerdorff havde mistet i Skåne efter Karl Gustav-krigene (1657-1660). I 1665 blev Dybvad solgt videre til Laurids Brorson, som efterfølgende købte fæstegårde og kirker og oprettede gården som herregård. I 1738 var Dybvad kommet til justitsråd Thøger de Lasson, som senere også erhvervede sig Aakær, hvorved de to herregårde atter var tæt knyttet og forblev det frem til 1914. Dette år solgte den daværende ejer, Christian Neergaard, Dybvad til forpagteren Christian Kreutzfeldt, hvis efterkommere stadig ejer og driver Dybvad i dag. ''Markante ejere'' -1536: Aarhus bispestol 1536-1664: Kronen 1664-1665: Arvingerne efter Joachim Gersdorff 1738-1772: Thøger de Lasson 1914-1953: Christian Kreutzfeldt Læs mere om Dybvad på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/dybvad danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen på Dybvad blev opført af Thøger de Lasson omkring 1750. Bygningen består af tre bindingsværksfløje, som alle står i én etage på en høj, sortmalet sokkel af kampesten. Taget er valmet og sidefløjene var tækket med stråtag indtil 1940, men alle tre fløje står nu med rødt tegltag. Midtfor hovedfløjen er en gennemgående gavlkvist, hvor bygningens hovedindgang også findes. Hele bygningen var tidligere hvidkalket, men bindingsværket er nu trukket frem gennem sort bemaling. ''Omgivelser'' Området omkring Dybvad er præget af intensivt landbrug, idet herregården ligger omgivet af åbne marker med langt til nærmeste skov. På den nordlige side af hovedbygningen er der anlagt en langstrakt have med en tykning af træer, som leder ned mod Malskær Bæk. Dybvads hovedbygning udgjorde tidligere et elegant og symmetrisk herregårdsanlæg med den jævnaldrende og trelængede avlsgård. I 1959 blev den fredning som lå på avlsgården imidlertid ophævet, og de gamle bygninger blev revet ned. ''Bygninger og gods'' Ca. 1750: Hovedbygning opført 1806: Udstykning af godset 1914: Skilt fra Aakær Gods 1959: Avlsgård nedbrudt

''Fakta'' Adresse: Gyllingvej 31, 8300 Odder Kommune: Odder Tidligere: Aarhus Amt, Hads Herred, Gosmer Sogn Ejer: Henrik og Anne Trier Kreutzfeldt (2017) Funktion: Agerbrug (2017) Størrelse: Ager 194 ha, Eng 19 ha, skov 3 ha, mose 5 ha, park/have 3 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' The manor Dybvad is located in the open field landscape south of the town of Odder. The manor’s history is closely linked to the nearby manor Aakær as Dybvad was part of the crown lands of in the fiefdom Aakær from 1536-1664. The fine main building was erected in half timber by Thøger de Lasson around 1750.

''Publiceret''