Dybsø og Dybsø Havn


Dybsøhuset


Sejlads fra Dybsø til Dybsø Havn


Dybsø Havn, ca. 1900. Manden på jollen er Peter Christensen også kaldet Dybsømanden, fordi han boede i huset på Dybsø. Kvinden på smakken er Ane, Peter Christensens kone.


Dybsøhuset


Kvæget transporteres over Strømmen


Køerne skal hjem fra sommergræs


Sommer i Dybsø Havn

Intro

Dybsø ligger yderst i Dybsø Fjord adskilt fra Dybsø Havn af en rivende strøm. Dybsø kan kun besøges med båd. I Dybsø Havn ligger i dag joller og den flåde, som opsynsmanden på Dybsø bruger til transport af dyr.

Dybsø har været beboet siden middelalderen. Indtil slutningen af 1600-tallet lå der to gårde på den nordlige del af øen og store dele af øen var opdyrket. Højryggede agre fra den tid kan endnu ses på den sydøstlige del af øen. I dag ligger der kun et hus på øen: Dybsøhuset, som øens første opsynsmand, Peter Christensen , opførte i 1880'erne. Øen ligger i Vejlø sogn og tilhørte tidligere godset Gavnø. I 1976 erhvervede staten øen, og i 1978 blev den fredet. Efter nedlæggelsen af gårdene lå øen hen som overdrev, afgræsset af kvæg, får og heste. Også i dag afgræsses øen af kvæg.

Farvandet mellem Svinø og Dybsø kaldes Dybsø Havn eller Strømmen. På det smalleste sted er Strømmen kun 50 meter bred, men ca. 7 meter dyb. Når tidevandet passerer til eller fra Dybsø Fjord opstår en rivende strøm.

Skolebørnene på Svinø, i Kostræde og Køng elskede Dybsødagen. Det gav nemlig en ekstra fridag, når kvæget skulle sættes på græs på Dybsø. Det krævede stærke mænd og både at få det skræmte kvæg gennem den stride strøm og sikkert over på Dybsø, og det var nok værd at se på. Denne form for kvægtransport fortsatte langt op i 1960'erne. Kvæget græsser også nu på Dybsø, men de transporteres på en dertil indrettet flåde - og skolebørnene har ikke længere en fridag.