Dybsø og Dybsø Havn


På vej fra Dybsø til Dybsø Havn

Kvæget transporteres over den stride strøm fra Dybsø Havn til Dybsø


Så skal køerne hjem igen efter sommerophold på Dybsø


Dybsøhuset, bygget i 1880*erne


En sommerdag i Dybsø Havn

Intro

Dybsø ligger yderst i Dybsø Fjord adskilt fra Dybsø Havn af en rivende strøm. Dybsø kan kun besøges med båd. I Dybsø Havn ligger i dag joller og den flåde, som opsynsmanden på Dybsø bruger til transport af dyr.

Dybsø har været beboet siden middelalderen. Indtil slutningen af 1600-tallet lå der to gårde på den nordlige del af øen og store dele af øen var opdyrket. Højryggede agre fra den tid kan endnu ses på den sydøstlige del af øen. I dag ligger der kun et hus på øen: Dybsøhuset, som øens første opsynsmand, Peter Christensen , opførte i 1880'erne. Øen ligger i Vejlø sogn og tilhørte tidligere godset Gavnø. I 1976 erhvervede staten øen, og i 1978 blev den fredet. Efter nedlæggelsen af gårdene lå øen hen som overdrev, afgræsset af kvæg, får og heste. Også i dag afgræsses øen af kvæg.

Farvandet mellem Svinø og Dybsø kaldes Dybsø Havn eller Strømmen. På det smalleste sted er Strømmen kun 50 meter bred, men ca. 7 meter dyb. Når tidevandet passerer til eller fra Dybsø Fjord opstår en rivende strøm.