Dybbølgade


Hjørnet af Helgolandsgade/Dybbølgade ejendom

Intro

Gaden er beliggende i Vestbyen og blev navngivet den 21.11.1938. Dybbølgade er som nabogaderne Fredericiagade, Helgolandsgade og Istedgade opkaldt efter en betydningsfuld lokalitet under De Slesvigske Krige.

Således var Dybbøl både skueplads for dansk sejr over slesvig-holstenerne i 1848, men også for nederlaget til den preussiske hær i 1864.

Gadens historie Gaden er beliggende i Vestbyen og blev navngivet den 21.11.1938 som '''"den ved det tidligere Borgerkvarter nyanlagte Gade fra Fredericiagade til Helgolandsgade".''' Dybbølgade blev anlagt hen over området, hvor Helgolandsgades Kaserne lå fra midten af 1920erne til 1938. Kasernen havde til huse i en række bygninger, der oprindeligt var opført som Aalborg Chemiske Fabrikker & Gjødningsfabrik (1874-1877). Den tegnede oprindelig til at blive en storindustri, men bukkede under i konkurrencen med udenlandske firmaer, hvorefter bygningerne en tid blev anvendt som halmvarefabrik. I midten af 1920erne overtog Aalborg Kommune fabrikken og ombyggede den til kaserne. Efter nedlæggelsen af denne i 1938 blev bygningerne revet ned, Dybbølgade blev anlagt og de nuværende beboelsesejendomme opførtes på stedet.

Den Store Danske Encyklopædi Aalborg byrådsforhandlinger C-31-1938 Aalborgbogen 1996 s. 16 Aalborgs Historie bd. 4 s. 202-203, s. 344-345 Olesen: Vestbyen