Dybbøl


Dybbøl Mølle Dansk symbol. Dybbøl Mølle med indskrifttavlen på facaden.


Det tyske sejrsmonument på Dybbøl. Det 22m. høje monument domminerede Dybbøl Banke frem til dens ødelæggelse i 1945.


Skanse 4 på Dybbøl Banke med kig mod Broagerland. Skanse 4 på Dybbøl Banke. Til venstre rest af krudtmagasin, til højre mindesten for danske faldne.


Dansk fællesgrav på Dybbøl Banke. Tysksproget mindesten fra 1865. Her er kransnedlæggelser hvert år den 18. april.


Preussiske soldater i Dybbøl Skanser, d. 19. april 1864. Dagen efter stormen på Dybbøl Skanser lod eroberne sig fotografere mens de stillede sig i positur


Dansk-tysk kransenedlæggelse på Dybbøl . Fra 2001 deltager også tyske soldater i den danske ceremoni 18. april.


Ruin af dansk krudtmagasin på Dybbøl Banke. De danske krudsmagasiner af beton blev sprængt af preussisk militær i 1865.


Historiecenter Dybbøl Banke. Historiecenteret i postmoderne, dekonstruktivistisk arkitektur, der blev indviet i 1992

Intro

Dybbøl Banke to kilometer vest for Sønderborg har været slagmark i de slesvigske krige 1848-50 og 1864. En dansk befæstning med ti skanser blev anlagt her i 1861. Befæstningen blev erobret af tyske tropper i 1864 efter langvarig belejring og bombardement...

Dybbøl Banke to kilometer vest for Sønderborg har været slagmark i de slesvigske krige 1848-50 og 1864. En dansk befæstning med ti skanser blev anlagt her i 1861. Befæstningen blev erobret af tyske tropper i 1864 efter langvarig belejring og bombardement. Efter det danske nederlag i 1864 kom Sønderjylland under tysk styre. På ruinerne af de danske skanser blev der 1865 opført en stærk tysk befæstning: Festung Sonderburg-Düppel. Den var i brug indtil 1884. Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920. Nationalparken Dybbøl blev oprettet i 1924 og rummer rester af begge anlæg. ''Nederlag gav national identitet'' Under tysk styre blev 18. april stilfærdigt mindet af danske sønderjyder som Dybbøldagen. Efter genforeningen i 1920 har mindedagen været stærkere markeret. Danske soldater marcherer med musik til Dybbøl. Her lægger soldaterne kranse ved de store grave for de faldne fra stormen på skanserne 18. april 1864. Aftenen byder på gudstjeneste efterfulgt af festlig sammenkomst på kasernen med mindst 500 deltagere. Selskabet synger sange om fædrelandet og taler. At mindes nederlag styrker nemlig fællesskab og national identitet lige så meget som at fejre sejre. Dybbøl er for mange danske et symbol på kampvilje, troskab og udholdenhed mod alle odds. I dag præger et generelt tættere europæisk samarbejde også Dybbøldagen: Siden 2001 har tysk militær deltaget i mindedagens højtidelighed.