Dværgbakke


Udgravningen af rensdyrjægernes boplads ved Dværgbakke

Intro

For 12.000 år siden slog en gruppe stenalderjægere sig ned ved Bølling Sø. De gjorde et kort ophold i jagten på rensdyr, som de forfulgte på træk over tundraen. Rensdyret var det primære jagtvildt i det vidtstrakte tundralandskab, der opstod efter istidens afslutning i Nordeuropa.

Ved bredden af Bølling Sø ligger en 12.000 år gammel boplads fra Ahrensburgkulturen, en renjægerkultur, der kun er fundet få spor efter i Danmark. Ahrensburgfolket var omvandrende jægere, der fulgte renernes sæsonmæssige vandring over store afstande. Denne livsform efterlader sig sjældent permanente spor i landskabet. Ofte er det kun jægernes flintredskaber, som er bevaret til i dag. Bopladsen ved Bølling Sø er den første Ahrensburgplads, der er udgravet i Midtjylland. På bopladsen er der bandt andet fundet syv små skafttungepile, som er meget karakteristiske jagtredskaber fra perioden. Hør [http://www.museummidtjylland.dk/ Museum Midtjylland]s Audiowalk her: [https://museummidtjylland.dk/wp-content/uploads/2020/06/Dvaergbakke.mp3 museummidtjylland.dk/wp-content/uploads/2020/06/Dvaergbakke.mp3]

''Publiceret''