Dueholm Kloster


Dueholm Kloster 2. Dueholm Kloster


Dueholm Kloster 1. Dueholm Kloster

Intro

Dueholm Kloster ligger vest for Nykøbing Mors. I middelalderen var det beboet af munke fra Johanniterordenen. Det blev oprettet på initiativ af biskop Svend af Børglum omkring 1370. Navnet skyldes, at klosteret lå på en bakke, som var omgivet af eng og fjord (= en "holm")...

Dueholm Kloster ligger vest for Nykøbing Mors. I middelalderen var det beboet af munke fra Johanniterordenen. Det blev oprettet på initiativ af biskop Svend af Børglum omkring 1370. Navnet skyldes, at klosteret lå på en bakke, som var omgivet af eng og fjord (= en "holm"). Som på landets andre johanniterklostre drev munkene på Dueholm et hospital, der blandt andet fungerede som en slags alderdomshjem for den lokale adel. En del af klosterets godsbesiddelser havde munkene fået som betaling fra beboere, der gerne ville plejes på deres gamle dage. Efter reformationen blev stedet omdannet til herregård. ''Mølle, herregård og museum'' Middelalderens klostre var bestemt ikke kun rolige og tilbagetrukne steder for bønner og andre religiøse sysler. Et herrekloster som Dueholm var også centrum for et stort, spredt fæstegods i regionen. Til klosteret hørte blandt andet en vandmølle, der både malede korn fra klostergodset og for folk udefra. Det Dueholm Kloster, vi kender i dag, er i virkeligheden klosterets gamle møllehus fra år 1475. Møllehuset lå nær Klosteråens udløb i fjorden. Da hele det egentlige klosteranlæg blev revet ned i 1600-tallet, blev møllehuset gjort til hovedbygning for herregården. I 1909 skiftede johannitermunkenes møllehus igen funktion og blev i stedet til Morslands Historiske Museum.