Drukning, Uddybningsfartøj nr. 2


Højer Sluse ca. 1950

Intro

2 besætningsmedlemmer fra Uddybningsfartøj nr. 2 druknet 25. juni 1936 kl. 06.10.

Kl. ca. 6:10 medens Fartøjet laa forankret mellem Højer Sluse og Øen Sild, ca. 3 Sm. fra Slusen, gik en Baad, bemandet med 5 Mand, ud til et af Fartøjets Sideankre, der skulde løftes. Da Bøjerebet var forsvundet, forsøgtes det fra Baadens Agterende at løfte Ankeret i Ankertrossen. Under dette Arbejde blev Ankerspillet sat i Gang, hvorved Baaden blev trukket under Vandet og kæntrede. Ulykken blev straks bemærket i Fartøjet, hvorfra der blev sat Baad i Vandet, men inden denne naaede frem til de overbordfaldne var en af disse - Matros Christian Bossen Snitgaard af Sønderho, Fanø - forsvundet. Matros Jens Sønniksen Pedersen af Højer blev bjærget i bevidstløs Tilstand og afgik ved Døden uden at være kommet til Bevidsthed.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1936


Skibets 2 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Matros Christian Bossen Snitgaard (Sønderho, Fanø), Matros Jens Sønniksen Pedersen (Højer).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1936


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.