Drukning, Else


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Intro

1 mand fra fiskerfartøjet Else druknet 19. juni 1920 kl. 20.30 i Nordsøen.

Kl. 8:30 Emd. var Fisker Søren Dahl Jensen af Esbjerg ved at fire Fiskeredskaberne ud i Stb.s Side. Under Arbejdet hermed blev Redskaberne uklar, hvorved han blev trukket med over Bord. Det forsøgtes at komme ham til Hjælp; men han var forsvundet inden Fartøjet naaede hen til Ulykkesstedet.

Vejr: Ø.lig Vind, Frisk Kuling, Urolig Sø

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1920/21


Else var en dansk kutter med hjemsted i Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1920/21


Den druknedes navn er: Fisker Søren Dahl Jensen (Esbjerg)

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1920/21


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.