Dronningens bastion

Intro

Denne bastion er opført i 1660erne og udgjorde forsvaret mod nordvest.

Den bedst bevarede af de store bastioner fra 1660ernes fæstningsværk er Dronningens Bastion, som giver et godt indtryk af jordværkernes størrelse.

På bastionen findes et underjordisk krudtmagasin fra 1808, som dog kun var i funktion i fire år. Man kunne ikke holde krudtet tørt dernede, selv om man endda havde forsøgt at forbedre systemet af udluftningskanaler. Disse kanaler ses som små rektangulære åbninger i siderne af volden over rummet. Krudtmagasinet blev siden anvendt til opbevaring af kartofler og kaldes derfor også Kartoffelkælderen.

Fæstningen blev nedlagt i 1869, og i 1899 opførte man et vandtårn (tegnet af arkitekt Schwanenflügel) på bastionen. Vandtårnet findes stadig på bastionen og er fredet, bl.a. i kraft af at den sammennittede vandtank som det eneste sted i Danmark stadig findes i tårnet.