Dronningens Pakhus i Nakskov


Dronningens Pakhus


Dronningens Pakhus.


Dronningens Pakhus.


Dronningens Pakhus.


Dronningens Pakhus.


Detalje fra Dronningens pakhus


Dronningens pakhus set fra Havnegade


Dronningens Pakhus 2017


Dronningens Pakhus 2017


Dronningens Pakhus 2017

Intro

Nakskovs ældste bygning - bortset fra kirken kaldes for Dronningens Pakhus. Det ligger i Havnegade 73 og er en slags vartegn for Nakskov.

Dronningens pakhus er Nakskovs ældste verdslige bygning, og er opført i 1589-90 af enkedronning Sofie, som var Christian d. 4’s mor. Hun havde fået hele Lolland-Falster som enkerente af sønnen, bl.a. Nykøbing Slot og Halsted Kloster.
Pakhuset har 3 lofter og er 30 fag langt og er fredet. De 16-17 fag ned mod havnen stammer fra enkedronningens tid, mens de øverste 13-14 fag er bygget til i 1656.
Pakhuset er for en stor del opført at materialer fra den ældste hovedbygning på Halsted Kloster. I pakhuset opbevarede Dronning Sofie det landgildekort, som hun fik ind i afgifter fra bønder og godsejere på Lolland. Når kornet var solgt, blev det afskibet fra havnen.

Dronningens Pakhus er fredet.