Dronningens Pakhus i Nakskov


Dronningens Pakhus, Nakskov. Dronningens Pakhus, Nakskov

Intro

Dronningens Pakhus er sandsynligvis Nakskovs ældste bygning. Den lange bygning har 30 sektioner og er opført i to etager. Enkedronning Sofie (1557–1631) var mor til Christian den Fjerde og stod bag byggeriet. Kun nederste del af bygningen ned mod havnen er opført omkring år 1600...

Dronningens Pakhus er sandsynligvis Nakskovs ældste bygning. Den lange bygning har 30 sektioner og er opført i to etager. Enkedronning Sofie (1557–1631) var mor til Christian den Fjerde og stod bag byggeriet. Kun nederste del af bygningen ned mod havnen er opført omkring år 1600. Resten er opført af blandt andre Frederik den Tredje i 1656. Oprindeligt var pakhuset del af et større gårdkompleks. Men det er kun pakhuset, som har overlevet. Pakhuset har blandt andet også fungeret som diskotek og beboelse. I dag står huset tomt. ''Dronning med sans for forretninger'' Enkedronning Sofie havde god fornemmelse for økonomi og handel. Gennem sine forbindelser fik hun stor indsigt i for eksempel korn- og humlepriser. Og hun købte altid, når prisen var lavest. De store indkøb var sikkert skyld i, at hun i 1591 købte gårde i Nakskov til kornmagasin – blandt andet Dronningens Pakhus. Varerne blev solgt videre til skandinaviske købmænd med god fortjeneste. Fra tid til anden gik det næsten galt for dronningen. Handelspartneren Gertrud Rosenow var ved at gå konkurs. Dronningen fik den gamle statholder Henrik Rantzau til at undersøge Gertruds økonomi. Rantzau havde held med sig, og nogle måneder senere betalte Gertrud de penge, hun skyldte Dronningen.