Dronningens Bastion
Intro

Denne bastion er karakteristisk ved sine ustabile jordmasser - og det bunkeranlæg fra Anden Verdenskrig, der i dag er indrettet som museum.

På grund af meget ustabile jordmasser adskiller denne bastion sig fra de øvrige. Her ses ingen af de meget præcist opsatte jordformer som ellers præger Fredericias fæstningsanlæg. Det er formodentlig aldrig lykkedes at opføre bastionen i fuldt omfang ud mod voldgraven, og i dag er bastionen i stedet en afrundet bakke. Et bunkeranlæg fra Anden Verdenskrig i bastionen er indrettet som Bunkermuseum.