Dronningegården

Intro

Dronningegården rummede førhen de kongelige stalde.

Huset, som også kaldes Proviantgården eller Amtstuen, var under Grevens Fejde ejet af borgmester Rasmus Rostokker, som imidlertiden flygtede under borgerkrigen. Chr. III skænkede den til sin dronning, deraf navnet.

Senere indrettedes staldbygninger til hoffet, når de opholdt sig i byen. Disse blev dog overflødige i 1722, da det meste af slottet var revet ned. I stedet blev der indrettet amtstue for Tranekær og Nyborg amt, som forblev her indtil 1865, da man flyttede den til Svendborg. I 1812 blev gården restaureret af bygmester Jakob Encke, og i 1899 blev øverste etage tilføjet.