Dronning Dorothea


Dronning Dorothea afbilledet i kobberstik fra 1700-tallet


Tegning af Koldinghus ca. 1760


Slotsmøllen med Slotssøen set fra Ejlersvej


Bryggeriet Slotsmøllen set mod øst fra Slotssøen over Fredericiagade

Intro

Koldinghus blev løbende tilbygget under beboelse af Kong Christian 3. og Dronning Dorothea i årerne efter 1536. Dorothea havde stor betydning for byen, og b.la. en kornmølle (Slotsmøllen) var en af flere projekter, hvortil hun tog initiativ i hendes tid som enkedronning i byen.

Koldinghus blev det første civile slot i Danmark, da det i årerne efter 1536 agerede Kong Christian 3.’s og dronning Dorotheas residens i den vestlige del af riget, bestående af Danmark og Norge. Slottet blev ombygget fra at havde været fæstning, hvor alle forsvarsindretninger fra middelalderen blev fjernet. Da Koldinghus blev udpeget som enkesæde for Dorothea i 1547 blev der foretaget endnu større ombygninger. Her blev Vestfløjen forhøjet, syd- og østfløjen blev tilføjet og nordfløjen blev forlænget mod øst. Efter kongens død i 1559 blev Koldinghus enkesæde for Dorothea. Da sønnen Fredrik 2. ikke fik gift sig i Dorotheas levetid, så nåede hun at bo på Koldinghus i 12 år, næsten indtil hendes død i 1971.

Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-1571) blev gift med Kong Christian d. 3 i 1925 og blev hermed dronning. Sammen fik de 5 børn, b.la. Frederik d. 2. Som dronning var hun en klassisk renæssancedronning, men med en stærk vilje, handlekraft og en politisk kløgtighed. Dronning Dorothea var en af sin tids mest indflydelsesrige kvinder. Hun påtog sig gerne at tale de forurettede menneskers sag overfor kongen og andre myndigheder. I sine 12 år som enke efter kongens død var hendes tilknytning til Kolding særlig vigtig for byen, da hun engagerede sig i byens udvikling og befolkningens vilkår. Udover at hendes hof medførte flere arbejdspladser i byen, så kom hendes engagement også til udtryk gennem medvirken i mange projekter b.la. oprettelsen af Sct. Jørgens Hospital (Sct. Jørgens Gård), hvor bygningen forsat er placeret i Hospitalsgade, samt en kornmølle (Slotsmøllen).

Slotsmøllen var oprindeligt en kornmølle som blev opført i 1570 på initiativ af enkedronning Dorothea. Kornmøllen var en af de to store projekter som Dorothea påbegyndte i 1567-68, hvoraf det andet projekt var et saltværk ved Harte. På længere sigt blev kornmøllen en succes, modsat saltværket, som blev opgivet efter hendes død i 1571. Kornmøllen anvendte slotssøen som mølledam og var indtil 1765 ejet af kronen. Herefter blev den solgt til private, som formentlig omdannede og udbyggede den, så den kunne fungere som et bryggeri. Bryggeriet Slotsmøllen var i brug fra 1850’erne og indtil 1998. I 2004 blev bygningen nedrevet og grunden huserer b.la. Kolding Bibliotek i nybyggeriet.

''Publiceret''