Dronning Christines Vej


Klostermarksskolen - Den nye forberedelsesskole, Dronning Christines Vej 6, Aalborg i 1910.

Intro

Strækningen fra Saxogade til Klostermarken blev sammen med Maren Hemmings Vej navngivet d. 07. juni 1909 efter forslag fra hospitalsforstanderen på Aalborg Stiftshospital. Gaden er opkaldt efter Dronning Christine (1461-1521), der i 1478 blev gift med Kong Hans af Danmark.

Gaderne var tidligere private veje anlagt af Hospitalet. Den 03. maj 1921 blev vejen forlænget fra Klostermarken til Hasserisgade. Dronning Christine var en energisk og dygtig kvinde, og hun nød megen agtelse for sin fromme og godgørende karakter. Efter afdøde Kong Hans´ ønske skænkede hun og sønnen kong Christian II, den 22. februar 1513, St. Jørgens Gård med dens tilhørende jorder (Klostermarken) til Aalborg Helligåndskloster.

Aalborg byrådsforhandlinger 69/1909-1910 479/1919-20 Værnfelt, Kr. Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949