Dreyersvej


Dreyersvej 1. Slagterforretningen v/Astor Schmidt.


Ved hjørnet af Agtrupvej/Dreyersvej. Auto-mobilforhandler S. Petersen & Co Ford-forhandler.

Intro

Dreyersvej. Gadenavn fra 1937. Tidligere Krathavevej / Krathavegade.

Dreyersvej er opkaldt efter direktør og grosserer J.P. Dreyer (1841-1919), der boede på Skovhøj.

Dreyer var oprindelig lærer og havde undervist både i Strandhuse og i Bramdrup. På skolens jord i Bramdrup begyndte han at dyrke havefrø, og i 1881 stiftede han sammen med partikulier J. Pedersen Dansk Frøhandel i Kolding. Det blev til en stor virksomhed. Lagerbygningen til Dansk Frøhandel har i dag adresse Pakhustorvet og er nu indrettet til kontorer for arkitektfirmaer