Drevet i land, Speculant


Den hollandske skonnert SPECULANT drevet i land på Skallingen den 18. oktober 1917

Intro

Speculant drevet i land 18. oktober 1917 på Skallingen.

Kl. 6½ grundstødte S. paa Skallingen uden Besætning om Bord. Vraget, som d. 18/11 solgtes ved off. Auktion, blev senere bragt flot og den 27/3 18 indbragt til Esbjerg af Vagerdampskibet "Nordsøen". Anm. Ifølge senere indløbne Efterretninger blev S., som var sprunget læk i Nordsøen, i Nærheden af Minefeltet forladt af Besætningen paa 54°10' N. B. og 5°50' Ø. Lgd., hvorefter denne - 3 Md. - i Skibsbaaden bjærgede sig til Land.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SSØ.lig Frisk Kuling, N.lig Strøm

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1917


Speculant var en hollansk skonnert med hjemsted i Gasselternijveen i Holland. Skibets havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med træ. Det var undervejs fra Skoghall i Sverige til Leerdam i Holland.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1917


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.