Dreslette KIirke


Kirken er højt beliggende os ses viden om


Kirken i Dreslettes gamle landsbymiljø


Klassisistisk stil takket være kirkens ejer i 1700-tallet, godsejer Niels Ryberg, Frederikshave (Hagenskov)


Interiør med kirkeskib


Prædikestolen


Udsmykning på alterpartiet

Intro

Dreslette Kirke adskille sig fra andre ved dels den røde kalkning, dels det markante tårn med udsigtsplatform og blytækket kuppel, som muligvis har været tænkt som et observatorium. Kirken fik i hovedsagen sit udseende i årene 1785-87

I bogen "Kirkerne i Assens Kommune - en kulturarv" skriver Bente Nielsen på vegne af Dreslette Sogns Lokalhistoriske Forening bl.a: "Kirkens nuværende udseende er resultatet af en gennemgribende ombygning i 1785-87, som blev iværksat af kirkens ejer, storkøbmand, etatsråd og godsejer Niels Ryberg, Frederiksgave (Hagenskov). Våbenhuset blev fjernet, tårnet bygget om, det nordre sidseskib tilføjet og interiøret helt ændret. Kirken fremstår i helstøbt, klassicistisk stil. Kirkerummet er symmetrisk og farverne hvide og gyldne med mørkerøde tekstiler. Alterpartiet er symmetrisk opbygget med skrifte- og præstestol på hver side af alteret. Over altertavlen finder man kirkens klenodie: Det ældste, danskbyggede kirkeorgel. Det er bygget i 1787 og anvendes stadig ved årets store kirkelige højtider.Fra våbenhuset er der adgang til tårnet."