Dreslette


Dreslette Kirke. Billede fra DIS Danmark


Postkort. Købmandshandel i Dreslette. Venligst udlånt af Dreslette Lokalarkiv.


Postkort. Dreslette Kirke. Venligst udlånt af Dreslette Lokalarkiv.


Fra Dreslette Mejeris 50 års jubilæum. Venligst udlånt af Dreslette Lokalarkiv.


Luftfotografi over Dreslette By. Venligst udlånt af Dreslette Lokalarkiv.

Intro

Dreslette er nævnt første gang 1345 i formen Dreslette. Forleddet er navneordet Drægh, som betyder drag. Efterleddet er ’-slette’, der betyder rydning, omhugning af skov, fældning.