Drengen og den lille havfrue af C. J. Bonnesen


Kilden, "Drengen og den lille havfrue". Skulptur af C. J. Bonnesen, opstillet i begyndelsen af 1930´erne


Kildesøen - Aalborg. Skulpturen "Drengen og den lille Havfrue" udført af C. J. Bonnesen. Dateret omkring 1930-1940

Intro

Et af Carl Johan Bonnesens mindste arbejder er springvandsgruppen "Drengen og den lille havfrue", der står midt i søen i Kildeparken. Men netop i den lille form viste Bonnesen sin store dygtighed og fantasi.

''Drengen og den lille havfrue'' Gruppen blev stillet op i søen i begyndelsen af trediverne. Den blev skænket Aalborg af billedhuggeren og hans broder, fabrikant Niels Bonnesen. Bonnesen har utvivlsomt på sine ture i Kildeparken set søen, hvor kun en strålespids sendte et springvand i vejret. Han har da fundet, at "Drengen og den lille havfrue" ville egne sig og pynte op i søen. Både drengen og havfruen sidder på en stor kampesten med indhuggede søstjerner. Havfruen holder i venstre hånd en fisk, hvori selve strålespidsen er anbragt. ''C.J. Bonnesen'' Carl Johan Bonnesen døde i 1933 - 65 år gammel. Han var født og opvokset i Aalborg, men havde ved sin død kun fået bestilling på et enkelt arbejde. I årene umiddelbart efter hans død øgedes antallet af skulpturer fra Bonnesens hånd til hele ti styk- ker, der stadig pynter i Aalborgs større og mindre anlæg.