Drenderup Nygård, Vamdrupvej 21, 6580 Vamdrup


Drenderup Nygård

Intro

Ødis sogn hørte indtil 1864 til Slesvig, og nogle af sognets indbyggere havde hellere set, at sognet var forblevet i Slesvig og dermed blevet en del af Tyskland. En af disse var ejeren af Drenderup Nygård, Søren Christian Fuglsang.

Søren Christian Fuglsang tog konsekvensen af, at Ødis Sogn mistede sin tilknytning til Slesvig. Han solgte gården, slog sig ned i Haderslev og grundlagde i 1865 bryggeriet Fuglsang. Familien har stadig tilknytning til det tyske mindretal i Danmark.