Drejøgade


Legepladsen i Drejøgade


Ishytte i Drejøgade

Intro

Drejøgade blev navngivet den 18.05.1948 som en af de 5 sidste gader i Øgadekvarteret i forbindelse med opførslen af en række boligblokke for Selskabet for Socialt Boligbyggeri i Aalborg.

Navnene blev foreslået af stadsingeniøren med udgangspunkt i at: "det vil være en Fordel, saavel for Beboerne og Postvæsenet som for Offentligheden i øvrigt, om de 5 Gadenavne, der bliver brug for inde i Karréen kom "i familie med hinanden" og altsaa i det system af ø-navne, som er brugt saa godt som konsekvent til alle Gaderne i Østermarken, dannede en lille "kinesisk Æske" for sig"*. De 5 gadenavne: Bjørnøgade, Drejøgade, Hjortøgade, Lyøgade og Strynøgade blev foreslået, fordi de alle er mindre øer beliggende syd for Fyn, gaderne blev endvidere placeret alfabetisk fra vest mod øst. Gaden er opkaldt efter Drejø en ø på 4 km2 i Det Sydfynske Øhav. Navnet stammer fra 1200-tallet: "Østræ Draghø" i betydningen øen med draget eller landstrimlen.