Dragør søndre fyrtårn
Intro

Som en del af fyrbelysningen af Øresund byggede man i 1878 to fyrtårne nord for Dragør. Det søndre fyrtårn ledte sammen med det lidt mindre nordre fyrtårn skibene gennem Hollænderdybet, når de kom fra nord. Allerede i 1909 blev de nedlagt igen, da fyret på Nordre Røse ude i Øresund blev forbedret.