Dragør BistroIntro

To forretningsejendomme danner indgangsporten til Kongevejen. De er begge af nyere dato og fra den tid, hvor Kongevejen blev byens forretningsstrøg. I dag huser den ene hjørneejendom byens Bistro, men kigger du godt efter, kan du se en tavle, der fortæller, at her lå byens første købmand.

På bygningen sidder en tavle med indskriften ”Dragørs første købmandshandel oprettedes her 20. juni 1766 af Grith Hansdatter.” Selv om noget står mejslet i sten, behøver det ikke være rigtigt, for vi ved faktisk ikke med sikkerhed, om der var en købmandsforretning her. At den skulle være Dragørs første, er nok også en tilsnigelse, for hvor skulle folk i byen ellers få deres købmandsvarer før 1766? Om butikken præcist lå her, er der ikke sikre beviser for. Vi ved dog helt sikkert, at '''Grith Hansdatter''' drev en forretning, for i 1766 udstedes der en kongelig bevilling til at hun kan drive en forretning med ”galanteri-, urte- og isenkram”. Men året efter leverer hun grøn sæbe til smøring af en maskine, som bruges til uddybning af havnen. Senere får hun også lov at handle med snustobak. Ellers ved vi ikke ret meget om Grith – udover at hun døde i 1786 og ikke efterlod sig arvinger. Senere i historien blev der indrettet købmandshandel i ejendommen. I 1800-tallet drev bogholder ved lodseriet, '''Peter Jepsen''' en forretning. Jepsen havde en broget karriere, og havde fået titlen ”søkrigskommisær”. Da han døde, førte hans to døtre Trine og Juliane, forretningen videre og fik tilladelse til at ”forhandle alle slags destilerede drikke i stort og småt”. Længere op i tiden fortsatte butikshandlen her. Der var skomagerforretning, legetøjsforretning og senere en fiskeforretning, der havde bassiner udenfor, med levende fisk i. Den nuværende bygning blev opført 1936 af '''Carl Schepler,''' der havde grundlagt en lille butikskæde af smør- og kaffeforretninger. Butikkerne fik efterhånden navnet IRMA, efter initalerne fra en af dens leverandører, en margarinefabrik, der hed Johannes Rasmussens Margarinefabrik. Irma-afdelingen i Dragør var startet lidt længere nede ad Kongevejen, på hjørnet af Badstuevælen. Men her på hjørnet af Kongevejen, kom de nye tider til byen i 1950’erne, hvor Irma indførte selvbetjening, så man ikke behøvede at ulejlige kommissen med at finde varerne frem. Siden 1967 er det Dragør Bistro, der har haft til huse i bygningen.