Dragør Anlæg
Intro

I 1887 stiftedes foreningen "Dragørs Fremme", som skulle trække turister til byen og skabe nye erhvervsmuligheder, da det gik tilbage for søfarten. Ét af midlerne var plantning af et lystanlæg. Pengene kom fra populære sommerfester. Anlæggets første del lå ved kirken, og blev udvidet flere gange.