Dragør-LimhamnfærgenIntro

I 1960 åbnede en færgerute mellem Dragør og Limhamn i Sverige. Færgelejet lå for enden af Færgevej, og kan endnu anes i udkanten af den gamle havn. Ruten blev dels brugt af personbiler og lastbiler, men også af svenske indkøbsturister, der i stort tal kom til Dragør for at handle.

Færgerne til Limhamn skabte lige fra starten protester i Dragør. Mange i byen frygtede gener fra især lastbilerne, som skulle tæt forbi den gamle bydel, for at komme til og fra færgehavnen. Utilfredsheden samlede sig i en protestbevægelse, der senere blev organiseret som et politisk parti, '''Tværpolitisk Forening. '''Under partibogstavet T stillede det op til kommunalbestyrelsen og besatte i flere perioder borgmesterposten.''' ''' Uanset protesterne fik ruten større og større færger og antallet af daglige afgange voksede. I 1969 blev der anlagt en ny færgehavn med to færgelejer. Mod slutningen af færgetiden sejledes med store, hurtiggående katamaranfærger. Dragørs befolkning mærkede færgefarten, dels i form af trafikken gennem byen, dels når de mange svenske indkøbsturister hver dag myldrede fra færgerne og op i byen. De købte især øl og spiritus, som havde meget højere afgifter i Sverige, men også kød, ost og lign. Dragør havde flere forretninger, der næsten udelukkende solgte øl og spiritus, og flere slagterforretninger end byer af samme størrelse. Færgetiden endte, da Øresundforbindelsen åbnede i 2000. Allerede et halvt år før blev trafikken dog indstillet. Man kan stadig lidt endnu se den gamle færgeterminal, der i dag rummer Café Espersen, men i 2018-19 bliver der i den gamle færgehavn opført bl.a. erhvervsbyggeri. [http://www.dragoerhistorie.dk/temaer/faergefart-til-sverige/ Læs mere på Dragoerhistorie.dk] ''' '''