Drabæks Mølle


Drabæks Mølle og Møllegaard før brand 1905


Drabæks Mølle 1978. Møller Bernhard Nielsen på læsseperronen lige før Møllen sælges.


Drabæks Mølle og Møllegaard ca 1945


2009 Møllealleen


Siloerne blev opført ca 1983 da produktionen blev udvidet.


En ny flot bil sås over hele landet


Møllen og gården set fra Møllegade

Intro

Drabæks Mølle, Møllegade 32 og Drabæks Møllegaard, Møllegade 33, Lunderskov. Ældste erhvervsvirksomhed i Danmark drevet under samme navn siden ca. 1100. Dette kan dog ikke dokumenteres. Natursmukt placeret ved Drabæks Mølleå og det fredede område, der går som en grøn kile gennem Lunderskov by.

Drabæks Mølle Forsendelse med Posten alene, priviligerde Kiøbenhavnske Tidender. Mandagen den 12te August, 1771 DRABÆKS MØLLE, som står for Mølleskyld 9 Tdr. 4 Skpr., 2 Fjkr., hartkorn, maler med tvende overfalds Kværne, der aldrig mangler Vand, har god Næring og Mølleredskaber i complet Stand, agter Beboeren ved offentlig Auktion på Stedet en og en halv Mil fra Colding den 27de September næstkommende, at bortsælge; Bygningen, som er så god som nye, består af 11 Fags Vaaningshus, 4 Fag Møllehus i samme Længde, 11 Fag til Heste- og Fæstald, 3die Længe er 8 Fag til Kornlade, og 4de Længe 8 Fag til Gæstestald, Tørvehus og Faaresti, som altsammen findes såvel og nyttig indrettet, som nogen Beboere kan ønske det; foruden 2de Frugt- og Urtehaver, er 8 a 10 Læs engslet til Møllen, og udi 5 Skpr., 3 Fjkr., 2 enhalv Alb. hartkorns Jord, kan avles 6-8 Læs Hø, saas 2 Tdr. Boghvede, 3 Tdr. Rug og 6 Tdr. Havre, og derforuden fælles Græsning med Lunderskov, som ligger tæt ved Møllen; til samme hartkorn er 2de anseelige Skovskifter, foruden Tørveskær med videre, og udi en af Dollerup og Nagbøl Beboeres hegnede Toft, som bestandig har været derfra til Møllen, kan saaes 1 og en halv a 2 Tdr. Boghvede, 2 a 3 Tdr. Rug og 5 a 6 Tdr. Havre, og desuden i Tøjr, græsses 2de Heste og 2de Køer. Udrag af Thomas Chistensens bog Skanderup Sogns historie som ligger på Lunderskov Lokalarkiv.

Drabæks Møllegaard

Morten Jørgensen var muligvis søn af Jørgen Nielsen (1610). Om han er død eller flygtet, vides ikke, men efter Svenskekrigene og den medfølgende pest, var der mange, som var omkommet eller flygtet. Om den nye fæster af møllen - IVER NIELSEN - var i slægt med den gamle, vides ikke. Ifølge Tingbogen 1661 fastsættes en årlig afgift af Iver Nielsen, Drabæks Mølle på 7 tdr. mel (Mølleskyld). Ifølge samme Tingbog protesterer han kraftigt mod dette. Han kunne umuligt klare at betale så meget. „jeg forarmede fattige Møller, der har overtaget et øde og afbrændt Møllested og har sat mig selv i stor Gæld ved selv at bekoste Opbygningen af denne Mølle uden Hjælp af hverken Kongen eller Bønderne, og da der har været Misvækst og Bønderne er ganske forarmede og der er ikke meget Korn at formale, saa man bliver nødt til at eftergive mig den paalagte Afgift, ellers nødes jeg fattige Mand at tage derfra igen med Hustru og Børn i største Armod“. 12/12 1661, signeret Iver Nielsen. (Egen hånd)

Uddrag af Thomas Christensens Bog Skanderups sogns Historie som ligger på Lunderskov Lokalarkiv