Dr. Margrethes Høj nedkastningsplads


Rapport for modtagelsen den 20. april 1945 på pladsen ved Dr. Margrethes Høj på Sjælland.


Rapport for modtagelsen den 22. april 1945 på pladsen ved Dr. Margrethes Høj på Sjælland.


En transportabel Eureka demonstreres efter befrielsen. En Eureka var et pejlefyr, der gjorde det muligt for allierede fly at flyve direkte til modtagepladsen. Eureka-udstyr blev nedkastet i Danmark første gang i marts 1944.

Intro

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Putte" på pladsen. Flyet nedkastede 15 Tiger-containere og en pakke (Eureka "Rikke"). Det var en fin modtagelse og bortkørsel.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Putte" på pladsen. Flyet nedkastede 15 Tiger-containere og en pakke (Eureka "Rikke"). Det var en fin modtagelse og bortkørsel.

21.02.1945

DANIEL

D

15

15

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Anders Bjørnvad: Natten der varede otte dage, 1967. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15122.

Flyet overfløj pladsen uden nedkastning. Eureka-radiopejlefyret "Putte" virkede ikke.

20.03.1945

HELENE

P

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15122.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Putte" på pladsen. Flyet nedkastede 24 Fox-containere og en pakke.

30.03.1945

HELENE

P

24

24

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15122.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Putte" på pladsen. Ingen maskine dukkede op.

04.04.1945

TROELS

P

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15122.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Putte" på pladsen. Ingen maskine observeret på pladsen.

12.04.1945

HENRIK

P

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15122.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Putte" på pladsen. Ingen maskine observeret på pladsen.

13.04.1945

HENRIK

P

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15122.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Putte" på pladsen. Flyet nedkastede 13 Fox-containere og 2 pakker håndgranater. Sendingen bestod af 6 maskingeværer, 8 maskinpistoler, 1 Piat (panserværn), 54 karabiner, 164 håndgranater, 20 Gammongranater og 10 pistoler.

20.04.1945

HENRIK

P

13

13

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15122.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Putte" på pladsen. Flyet nedkastede 24 Fox-containere og 3 pakker håndgranater. Sendingen bestod af 14 maskingeværer, 22 maskinpistoler, 6 Piat (panserværn), 214 karabiner, 320 håndgranater, 60 Gammongranater og 19 pistoler. Desuden reddede holdet sendingen til plads 66. Sparresholm ("Adolf") - 24 Fox-containere og 2 pakker, som blev droppet i Holmegårds Mose på en plads, som London havde afslået at bruge.

23.04.1945

CLOTHILDE

P

24

24

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15122.

Landsdel: Sjælland - Distrikt: Præstø Pladsnr.: 19 - Pladsnavn: Dr. Margrethes Høj Placering i Generalstabskort: Bind 3 - Blad 21 - B2: Pkt. "27" Dr. Margrethes Høj Kilder: Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 11D-15122 - Helge Ewald Hostrup Petersen.