Dr. Fichs Vej


Hjalmar Fich blev født 11. november 1838 og døde 1. november 1899. Han var læge i Kolding og blandt andet medvirkende til etableringen af vandværket, der er placeret ved Stadionvej.

Intro

Dr. Fichs Vej blev anlagt omkring 1885 med navnet Ahorngade efter de ahorntræer, som blev plantet i gaden. Navnet Dr. Fichs Vej fik gaden med Koldings gadenavnereform i 1937 efter læge Hjalmar Fich.

Dr. Fichs Vej blev anlagt omkring 1885 med navnet Ahorngade efter de ahorntræer, som blev plantet i gaden. Samtidig med bebyggelsen af denne gade blev også Vesterbrogade (daværende Platangade), Zahnsgade (daværende Lindegade) og Sct. Jørgensgade (daværende Elmegade) anlagt og ligeledes navngivet efter gadernes træer.

Navnet Dr. Fichs Vej fik gaden med Koldings gadenavnereform i 1937 efter læge Hjalmar Fich. Han var medlem af byrådet fra 1885 til sin død i 1899 og desuden formand for Musikforeningen af 1880 fra 1884. Allerede i 1876 rejste Fich og hans kolleger Beck, Chr. Petersen og L.P. Jensen en klage over vandet i en stor del af byens brønde. På den baggrund blev der nedsat et udvalg, der sørgede for, at der blev boret efter vand flere steder omkring byen. Byens første vandværk stod færdigt i 1886, men det kom dog ikke til at ligge i Slotsmølleengen, som Fich havde foreslået. I stedet blev det placeret i Kæmnerengen ved Stadionvej, hvor det stadig ligger.