Drøhses Hus - Kniplingsmuseum


Dørportal ved Drøhses Hus i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Drøhses Hus i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Drøhsus Hus er blev opført som en købmandsgård i 1672. I dag er bygningen en filial af Museum Sønderjylland og har kniplingshistorie som speciale.

Det såkaldte ”Drøhses Hus” er opført i 1672 af amtsskriver Friedrich Jürgensen.

Det er i dag et kniplingemuseum under Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder, og det gamle borgerhuset står utroligt godt bevaret, hvilket skyldes flere restaureringer gennem tiden.

Mod gaden dominerer den meget smukke barokdørportal i sandsten med snoede søjler med joniske kapitæler og rankeudsmykning. Øverst på portalen ses bygherrens og hustruens våbenskjolde og herunder ses opførelsesåret 1672 i en oval indramning. Selve døren er rokoko og har typiske tykmavede fyldninger nederst og krydssprossevindeuer. Karnappen mod gaden er en nyere tilføjelse fra 1954.

Bygningen har også et sidehus på seks fag. Det er lidt smallere og delvist opført i bindingsværk, som er af sjælden smuk karakter. Husets indretning er også meget typisk for sin tid med en ”diele”, en stor gennemgående gang fra fordør til bagdør, en fornem karnapstue med stukloft, og en ”pisel”, en stor stue i sidehuset. Under hele huset findes en stor kælder, med gamle egebjælker, der bærer hele huset.

Bygningen har gennemgået en række moderniseringer og forbedringer op gennem tiden. I 1770 blev sydmuren og østmuren grundmuret, og omtrent samtidig blev hoveddøren fornyet. I 1800-tallet skete der flere ændringer, som forringede husets værdi. I 1954 blev hele facaden mod gaden restaureret af H. H. Engqvist, og samtidig blev den nuværende karnap tilføjet. I årene 1981-85 blev hele bygningen underkastet en fuldstændig restaurering og istandsættelse ved tømrermester Helge Kragelund. Derefter benyttedes huset til forskellige formål, men i ca. 1995 blev det en filial under Tønder Museum.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Fredningsstyrelsen & Tønder Kommune: Bevaringsværdige huse i Tønder, Tønder 1980