Dorthealyst


Dorthealyst.


Staldlænge.

Intro

Dorthealyst ligger cirka 10 kilometer sydvest for Holbæk. Den er et meget karakteristisk eksempel på en mindre nyklassicistisk landejendom, som de blev opført i slutningen af 1700-tallet. Den hvidkalkede hovedbygning med det røde tegltag har særlig arkitektonisk interesse...

Dorthealyst ligger cirka 10 kilometer sydvest for Holbæk. Den er et meget karakteristisk eksempel på en mindre nyklassicistisk landejendom, som de blev opført i slutningen af 1700-tallet. Den hvidkalkede hovedbygning med det røde tegltag har særlig arkitektonisk interesse. Bygningen består af en hovedfløj, der via forbindelsesmure er knyttet til sidefløjene. Hovedbygningen og den tilhørende trefløjede avlsgård blev opført mellem 1799-1802 af den danske arkitekt Philip Lange. Bygherren var Christian Ditlev Lunn, der ejede den nærliggende herregård Knabstrup. ''Enkesædet uden enke'' 37 år gammel giftede Christian Ditlev Lunn sig i 1774 med den 13 år yngre Dorthea Cathrine Knudsen. Christian Lunn var uddannet teolog. Han havde endnu ikke vundet anseelse og position som godsejer. Blot et år efter vielsen købte han imidlertid herregården Knabstrup. Gården kom til at danne ramme om parrets liv. Lunn ville gerne sikre Dortheas fremtid også efter hans død. Da han omkring 1800 opførte en ny avlsgård, besluttede han derfor, at hovedbygningen efter hans død skulle tjene som enkesæde for Dorthea. Trods aldersforskellen overlevede Lunn imidlertid sin hustru. Dorthealyst kom derfor aldrig til at fungere efter hensigten.