Dorf Møllegård

Intro

Idyllisk liggende i bakkerne i Jyske Ås ligger Dorf Møllegård, som har rødder tilbage til 1600-tallet, og som er en af de få bevarede mølleanlæg i landet, som både har fungerende vand - og vindmølle og et gårdanlæg.

Dorf Møllegård består af vandmølle, vindmølle, stuehus og udlænger. Den ældste bygning er vandmøllen, som har rødder tilbage til 1600-tallet, hvor den var fæstemølle under Hundslund (det senere Dronninglund Slot). Vandmøllen blev senere købt til selveje af mølleren i 1833, og det gik godt på møllegården, som både drev mølleri og landbrug. Derfor fik gården senere i århundredet et stort stuehus, udlænger og en vindmølle som hjælpemølle til vandmøllen. Møllerejer Jens Jensen (1873-1951) var en dygtig landmand og møller og var desuden en indflydelsesrig mand i lokalområdet. Han opførte det nuværende imponerende stuehus i Bedre Byggeskik. Gården blev drevet indtil 1980erne, og den blev til museum i 1997 ved den sidste ejers død. Møllerne og stuehuset fortæller om slægtens liv og deres erhverv som møllere og bønder gennem århundreder, og udlængerne har udstillinger om jagt – og skovbrug.
Læs mere om møllegården på hjemmesiden for Museerne i Brønderslev Kommune. Du kan læse om møller generelt her.