Donbæk

Intro

Ved Donbæk vest for Frederikshavn ligger et fredet område med 62 gravhøje fra jernalderen. De findes på en bakkeskråning, som falder ned imod Bangsbo Ådal. Fra gravpladsen er der en vid udsigt over det kuperede landskab. Højene er nu bevokset med buske og græs...

Ved Donbæk vest for Frederikshavn ligger et fredet område med 62 gravhøje fra jernalderen. De findes på en bakkeskråning, som falder ned imod Bangsbo Ådal. Fra gravpladsen er der en vid udsigt over det kuperede landskab. Højene er nu bevokset med buske og græs. De ligger ganske tæt og strækker sig som et bredt bånd op over skråningen. Gravhøjene er af meget forskellig størrelse og form. De fleste er runde, mens andre er aflange og ovale. Enkelte af højene kan i formen minde om et skib. ''Begravelser i 1000 år'' Gravpladsen har været brugt igennem generationer. I næsten 1000 år vendte man igen og igen tilbage for at begrave slægtens døde. De største høje er ældst. I den østligste høj har arkæologer udgravet en urnegrav fra slutningen af førromersk jernalder, cirka år 100 f.Kr. I samme høj er der fundet grave fra senere perioder af jernalderen. De små høje indeholder grave fra germansk jernalder, der er perioden før vikingetiden, cirka år 400-800 f.Kr. I gravene kan der være et lerkar, der er en urne med de dødes brændte ben. De brændte ben kan også ligge i et lille hul sammen trækul og lerkarskår. Gravgodset består af glasperler, jernknive, bronzespænder og benkamme.