Domprovstegården


Postkort med Maribo præstegård. B1077


Domprovstegården set fra 'søsiden'. B1991


Domprovstegården foran Domkirken. B7782

Intro

Domprovstegården lige syd for Maribo Domkirke fremstår som en flot og velproportioneret hovedbygning i senempire. Her bor Domprovsten for Lolland-Falsters Stift.

Domprovstegården, der ligger lige syd for Maribo Domkirke, og ikke er synlig fra kirkepladsen, er omgivet af en stor have, der går ned til Klostersøen mod vest.
I 1837 bestod præstegården at et 18 fag langt stuehus af bindingsværk, som lå syd i gården, i forlængelse heraf var en nifags bindingsværksbygning, og øst i gården et sidehus på 25 fags bindingsværk.
I 1844 nedbrændte fem fag af stuehuset, og samme år påbegyndes bygningen at den nye hovedfløj, som blev placeret vest i gården. De ældre bygninger- derfor stuehusets vedkommende sandsynligvis gik tilbage til før 1761 - blev liggende på grunden, til de nuværende sidehuse nærmest hovedbygningen blev opført i 1898 af murermester Sofus A. Klein.