Dommergården

Intro

Tæt ved det gamle overfartssted over Skjern Å ligger den firlængede bindingsværksgård, egnens eneste bevarede, opført i 1804, Senere overtog staten gården, der kom til at fungere som herredsfogedbolig.

Dommergården eller Petersminde som den også kaldes, ligger som den eneste gård tilbage, hvor det ældste Skjern opstod ved overfartsstedet over åen. Gården er nu fredet og privatejet, men kan ses fra grusvejen til Skjern Havn.

''Publiceret''