Dommerby Hede


Dommerby Hede. Gravhøjene på Dommerby Hede


Dommerby Hede 1. Gravhøjene på Dommerby Hede


Dommerby Hede 2. Gravhøjene på Dommerby Hede


Dommerby Hede 3. Gravhøjene på Dommerby Hede


Sophus Müllers teori. På Dommerby Hede ligger stenaldergravene langs de gamle oldtidsveje.

Intro

I enkeltgravskulturen, den sene del af bondestenalderen (2800-2400 f. Kr.), blev tusindvis af gravhøje bygget. Alene i Midt- og Vestjylland blev der bygget omkring 20.000 gravhøje, hvoraf 4000 endnu er bevaret. En gruppe af disse gravhøje ligger på Dommerby Hede syd for Skive...

I enkeltgravskulturen, den sene del af bondestenalderen (2800-2400 f. Kr.), blev tusindvis af gravhøje bygget. Alene i Midt- og Vestjylland blev der bygget omkring 20.000 gravhøje, hvoraf 4000 endnu er bevaret. En gruppe af disse gravhøje ligger på Dommerby Hede syd for Skive. Da gravhøjene fra enkeltgravskulturen oftest ligger i rækker i en vis afstand fra vådområder, vandløb og søer, foreslog Nationalmuseets direktør, Sophus Müller i en artikel i 1904, at gravhøjene oprindeligt var blevet anlagt langs oldtidsveje. Kun få steder kan man se de gamle vejforløb med enkeltgravshøje, men på Dommerby Hede er det stadig muligt. ''Sophus Müllers højrækketeori'' ”Fra det smalle og farbare Engdrag, der sydligst udgaaer fra Tastrum Sø, og fra Høie, der ligge sønden herfor, løbe gamle, dybt nedskaarne Veie opad Bankerne mod Nord, som sædvanlig paa saadanne Steder omgivne af mange Gravhøie [...]. De ligge paa jævn Mark, holdende sig fjærnt fra begge Vandgrænserne mod Øst og Vest; Vandene kan det da ikke have været, som foranledigede, at Høiene rejstes her". Således skrev Sophus Müller i artiklen ”Vei og Bygd i Sten- og Bronzealderen” i den arkæologiske bogserie ”Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie” i 1904. Sophus Müller havde endvidere tegnet et landkort, der viste at gravhøjene var blevet anlagt langs oldtidsvejene.