Domænevej 16

Intro

Seggelund Domæne ejes i mange år af slægten Dall fra Hejls

Seggelund var ejet af Paul Dall 1825-1860 efterfulgt af sønnen Mathias Dall som var tysksindet. Han solgte i 1909 gården til Preussen for 153.000 mk uden besætning og inventar. Domæneforpagteren blev ejerens ældste søn, som betegnes som en dygtig landmand. Dall fortsatte forpagtning indtil kontraktens udløb i 1927. Herefter blev Seggelund udstykket til 15 husmandssteder.

Kilder: De sønderjyske domænegårde. Udgivet af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie og Historisk Samfund for Sønderjylland.