Dollerup Mølle


Dollerup Mølle.


Dollerup Mølles fabrikker.


Dollerup Mølle.

Intro

Dollerup Mølles historie går helt tilbage til 1587, da Jørgen Skram, lensmand på Hald, byggede en kornmølle ved Dollerup Bæk.

Hosekræmmer jens Chr. Jensen købte møllen i 1848 for at bruge vandkraften til uldkartning og spinderi. I løbet af de næste 50 år voksede fabrikken betydeligt. I begyndelsen af 1900-tallet dækkede produktionen 1/3 af landets forbrug af uldtrikotage og havde desuden en stor eksport.

Dollerup Mølle blev nordeuropas største spinderi med omkring 240 ansatte.


Flere store brande, den sidste i 1956, besværliggjorde driften, og i 1967 måtte fabrikken lukke. Dollerup Mølle blev i 1980 overtaget af staten som led i en samlet fredningsplan for området. En industrihistorisk epoke var forbi.