Dollerisvej


Forfatter og boghandler Andreas Dolleris (1850-1925). Portræt 1921.


Dollerisvej, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter (Jørgen) Andreas Dolleris (1850-1925), der var en boghandler og forfatter fra Vejle. Dolleris drev sin boghandlerforretning i Torvegade 7.

Andreas Dolleris skrev en prisbelønnet bog om forfatteren Johannes Ewald og flere værker om den danske boghandlerstands historie.

Han var meget optaget af den sønderjyske sag, og han var medstifter af Vejle Højskoleforening.

Ved Vejle Vejrmølle blev der i 1957 rejst en mindesten med en portrætmedaljon af Andreas Dolleris.