Doktorparken


Vinter i Doktorparken. Ænderne fodres.


Den buede bro i Doktorparken. Opført ca. 1928. Nedbrudt 1957.


Parti fra Doktorparken. Fotograferet lige efter renoveringen i 1928-1929.


Doktorparken med bro og øer. Fotograferet lige efter renoveringen i 1928-1929.


Doktorparkens hjorte passes af dyrepasseren.


Oversigt over Doktorparken lige efter renoveringen i 1928-1929.


Doktorparkens restaurant i tidligere overdyrlæge Østergaards villa. Haven rummede da også zoologisk have og legepladsens rutsjebane er udformet som en elefant.

Intro

I kølvandet på de store byggerier, der foregik i den vestlige udkant af Randers, omkring år 1900, blev det besluttet i 1913 at etablere en park på arealet mellem Hobrovej og Viborgvej.

Som byens øvrige parker blev Doktorparken hurtigt populær blandt byens befolkning. Ikke mindst om vinteren, når vandet blev stemmet op, og den derved kunstigt skabte store sø kunne bruges til skøjteløb. Parken har gennem årene haft brug for vedligehold og ændringer. Den første store omlægning skete i 1928-1929, hvor arbejdet omfattede oprensning og udvidelse af søen. Både mudder og fyld blev anvendt til opbygning af to øer. Igen i 1950’erne gennemgik parken en stor renovering og senest i begyndelsen af 1990’erne, hvor søen fik en tiltrængt oprensning. Der var efterhånden kun 20 cm vand for fisk og ænder at boltre sig i, men efter tømning og oprensning er der nu ca. 70 cm. vand.


Randers Kommunes Reguleringsudvalg foranledigede på et møde den 10. maj 1912, at der blev stiftet en forening, Vesterud, med det eneste formål at virke for planerne om at udnytte det relativt store areal mellem Hobrovej og Viborgvej. Foreningen formidlede en kontakt mellem overlæge Otto Lassen og hans kone og Randers Kommune, hvor dr. Lassen ønskede at forære kommunen et stykke jord vest for byen. Oveni lægens tilbud var også tilbud om jord fra dyrlæge Østergaard, kommunelærer Otto Thorup og nogle gårdejere fra Nørre Borup. Ydermere gav dr. Lassen et kontant beløb på 5000 kr. med gaven – beløbet blev senere forhøjet til 25.000 kr. Beløbet skulle dække udgifter til beplantning af parken samt anlæggelse af en skøjtebane. På byrådsmødet den 22. september 1913 blev et forslag til havens udseende fremlagt. Det var den berømte havearkitekt Erik Erstad-Jørgensen, der var blevet bedt om at udarbejde et forslag. På samme møde vedtog byrådet at modtage arealet og det kontante pengebeløb på de stillede betingelser. Arbejdet gik i gang og i løbet af 1913 og 1914 blev parken anlagt. Den blev på et byrådsmøde den 24. august 1914 afleveret til byen og på samme møde blev det besluttet at kalde den Doktorparken efter dr. Lassen.