Dokhavnen Esbjerg


Havneudsigt Esbjerg. Dokhavnen Esbjerg


Dokhavnen Esbjerg. Dokhavnen Esbjerg


Dokhavnens kaj. Dokhavnen Esbjerg

Intro

I krigen 1864 mistede Danmark Sydslesvig og Hamborg, der var en vigtig eksporthavn. Derfor underskrev kong Christian den Niende den 24. april 1868 lovforslaget om anlæggelsen af Esbjerg Havn. Havnen skulle være Danmarks nye port mod vest med eksport af landbrugsprodukter til England...

I krigen 1864 mistede Danmark Sydslesvig og Hamborg, der var en vigtig eksporthavn. Derfor underskrev kong Christian den Niende den 24. april 1868 lovforslaget om anlæggelsen af Esbjerg Havn. Havnen skulle være Danmarks nye port mod vest med eksport af landbrugsprodukter til England. Havnen blev en såkaldt dokhavn med en port ud mod havet. Ordet ”dok” kommer af det engelske ord ”dock”, der betyder port. Porten sørgede for at holde vandet i havnen ved skiftende tidevand. Dokhavnen gav grobund for byen Esbjerg, som indtil da var et øde og næsten ubeboet område. ''Danmarks Chicago'' Esbjerg kaldes Danmarks Chicago, fordi byen i de første årtier efter havnens åbning oplevede høj vækst og befolkningstilgang. Byen var vokset til cirka 13.000 indbyggere, da den blev købstad i 1899. En stor del af tilflytterne var fiskere, som kom fra hele Den Jyske Vestkyst. De fik hurtigt øje på mulighederne med den nye havn. Jernbanen nåede byen samtidigt med Dokhavnens indvielse i 1874, og så blev der mulighed for at sælge og eksportere fisk. Selv om det aldrig var planlagt, blev Esbjerg til Danmarks største fiskerihavn. Havnen er udvidet i mange omgange, men Dokhavnen består endnu og kaldes Esbjergs vugge.