Divelshul


Bredgadepladsen - set fra Divelshul.


Træbroen over Kolding Å ved Elektricitets-værket. Bagved broen ses boligkontoret med ejendomsskattekontoret, beskæftigelses-sekretariatet og den kommunalebørnetandpleje på hhv. 1., 2. og 3. sal.

Intro

Divelshul. Gammelt gadenavn for passage til åen fra Rendebanen. Passagen blev navngivet af byrådet i oktober 1921. Divelshul blev genskabt i nyere tid med bro over åen (officielt navn på vejen fra den 14. december 1992).

Divelshul betyder ”lille fordybning” og formentlig ikke ”Djævlehullet”, der stammer fra hekseprocessernes tid, hvor de anklagede hekse blev sat på ”vandprøven”. Navnet kendes fra 1512 - før hekseprocessernes tid. Det var også byens officielle tvættebro. Der er ingen vidnesbyrd om, at hekse er døde her. Der kendes kun én hekseproces fra Kolding, hvor Krøbbel-Johanne blev dømt og formentlig brændt på bålet.