Digterpræsten Kaj Munk og Maribo


Mindepladen på ejd. Torvet 11, Maribo.


Bygningen Kaj Munks Gade 6, Maribo, som rummede Maribo Private Realskole.


Kaj Munk statuen på Torvet i Maribo.


Gravstenen på familiegravstedet på Maribo Kirkegård. I baggrunden ses kapellet. B2587 Maribo Lokalhistroriske Arkiv.


Kaj Munks Gade munder ud i Torvet, dér hvor Kaj Munks fødehjem lå.


Mindepladen på Maribo Private Realskole, Kaj Munks Gade 6, Maribo.


Kaj Munks Gade 6 og 8.

Intro

Kaj Munk skrev så smukt om sin fødeby: "Det er muligt, at der er lige saa kønne steder i Verden, men der er ingen kønnere end Maribo".

Kaj Munk blev født i Garvergården, dér hvor ejendommen Torvet 11 ligger i dag, og her er opsat en mindeplade med teksten:

PAA DETTE STED FØDTES
DIGTERPRÆSTEN
KAJ MUNK
13 JANUAR 1898


Kaj Munk fik sin realeksamen på Maribo Private Realskole, som havde til huse i ejendommen Kaj Munks Gade 6. Ejendommen ligger der stadig, og her er opsat en mindeplade med teksten:

HER GIK KAJ MUNK
PRÆSTEN OG DIGTEREN
I SKOLE FRA 1911 TIL 1914

"MAASKE JEG SEJRED STØRST
DA JEG FORGIK"


I 1979 rejste Maribo by en statue over det berømte bysbarn. Statuen er udført af billedhuggeren Henry Luckow-Nielsen.


På Maribo kirkegård - tæt på den gamle afdeling (gravsted nr. 1168) - ligger Kaj Munks biologiske forældre begravet i familiegravstedet, som i dag er fredet.
Gravstenen er udformet som en træstamme med et sort inskriptionsfelt - med teksten:
GARVER CARL EMANUEL PEDERSEN * 6 NOVBR 1857 † 8 AUG 1899
HUSTRU MATHILDE PETERSEN * 1868 † 1903

Kaj var fra fødslen et svageligt barn, hvorfor der på gravstenen blev gjort plads til hans navn.