Digterhjemmet


Digterhjemmet - landevejen 21


Julius Bomholt

Intro

"Digterhjemmet", Landevejen 21, er et gammelt Sønderho-hus fra 1790, som med nænsom hånd er restaureret og let moderniseret.

Julius Bomholt (1896-1969), dansk forfatter, socialdemokratisk politiker og Danmarks første kulturminister. Julius Bomholt blev uddannet som cand.theol. i 1921 og besøgte derefter 2 arbejderhøjskoler i hhv. Tyskland og Schweiz. Den følgende vinter underviste han på Askov Højskole, men skuffedes og søgte i stedet til Esbjerg Arbejderhøjskole, hvor han allerede i 1924 blev forstander.

Han fungerede endvidere som journalist ved avisen Vestjyllands Social-Demokrat, var også i en årrække medlem af Esbjerg Byråd, sad i ledelsen af lokale socialdemokratiske organisationer og var i 1924-1930 redaktør af DSU's blad Rød Ungdom.

Bomholts folketingskarriere begyndte i 1929, hvor han blev valgt til Folketinget. Han var formand for Folketinget i 1945-1950 og igen 1964-1968. Han blev undervisningsminister fra februar-oktober 1950 og 1953-1957, socialminister 1957-1961 og kulturminister 1961-1964.


Ejendommen har tilhørt forfatter og minister Julius Bomholt (1896-1969). Esbjerg Kommune har efter Julius Bomholts død fået overdraget ejendommen til anvendelse for midlertidig beboelse af nordiske forfattere. Huset stilles vederlagsfrit til rådighed for nordiske forfattere. Ophold er normalt for en periode af 3 måneder.

Bomholt blev aldrig træt af at spørge ind til forgangne slægters livsførelse og livsvaner. Det var fællesskabet der interesserede Bomholt. Det der bandt folk sammen i dagliglivets gøremål, ved højtidernes fest, og ikke mindst når sørgebudskaber om skibsforlis indløb.

Kilde:www.mitfanoe.dk