Digevej - Højer - Rudbøl


Hus ved digevejen mellem Rudbøl og Højer. De gamle huse, der ligger på det ældste havdige i Tøndermarsken, kliner sig op ad digekanten


Digevejen mellem Rudbøl og Højer. Vejen mellem Rudbøl og Højer ligger på det gamle havdige fra 1556

Intro

Det ældste dige til beskyttelse af marsken langs Vadehavet blev opført i 1556. Bygherren var hertug Hans den ældre (1521 - 1580). Diget omfattede den nordlige del af datidens Vidåbugt og beskyttede Højer, Møgeltønder, Ubjerg og Tønder Koge...

Det ældste dige til beskyttelse af marsken langs Vadehavet blev opført i 1556. Bygherren var hertug Hans den ældre (1521 - 1580). Diget omfattede den nordlige del af datidens Vidåbugt og beskyttede Højer, Møgeltønder, Ubjerg og Tønder Koge. Mod syd blev der bygget dige om Karrharde Kog, og diget blev fæstnet ved Grellsbüll. Inden diget blev bygget, var gårdene kun beskyttet ved, at man byggede dem på kunstige forhøjninger, de såkaldte værfter. Diget beskyttede først og fremmest mennesker, dyr, landbrugsjord og gårde. Samtidig medførte digerne imidlertid en tilsanding af Vidåen. Derfor blev det vanskeligere at sejle til købstaden Tønder. ''Truslen fra en stormflod'' Når man i dag kører på diget mellem Højer og Rudbøl, ser man et menneskeskabt og reguleret landskab, der er gennemskåret af diger og afvandingskanaler. Det kan være svært at forestille sig det oprindelige marsklandskab, der var dækket af hav en stor del af året. Tanken om, at det er det oprindelige dige fra 1556, man kører på, kan måske sætte fantasien i sving. Det har været en kolossal opgave at bygge diget uden moderne hjælpemidler. Kun med masser af lokal arbejdskraft, skovle og spande eller kurve til at flytte jorden med, og med truslen om en storm eller stormflod, som i løbet af et øjeblik kunne rive folk og dige væk, indtil der var lukket af mod havet.