Diget


Digeporten ved Havnevej


Diget mellem Store Slippe og Havnevej.

Intro

I 1988/89 stod hele digebyggeriet langs Nordby Havn til Rindby færdigt.

1. etape omfattede anlæg af jorddige mod nord langs med vejen til Pakhusbanken, et stenkastningsdige langs Færgestrand og betonmurssikring fra Strandslippe til Færgevej. Ligeledes sikring langs havnen med en ny betonmur på ca. 1,25 m over terræn.

2. etape omfattede etablering af betonmurssikring fra Lille Slippe til Havnevej og betonmurssikring samt jorddige til plejehjemmet. Man trak diger og mure så langt tilbage, så de ikke virker skæmmende. Der er etableret lukkeanordninger ved Havnevej og Svenskervej i ca. kote 3.

3.etape omfattede jorddige fra plejehjemmet langs Postvejens vestlige side til Sønder Store Toft.

Kilde:www.Mitfanoe.dk