Digegrevens Hus


Dørportal ved Digegrevens Hus i Vestergade i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Digegrevens Hus i Vestergade i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Digegrevens Hus var oprindeligt borgmester Carsten Richtsens privatbolig. I dag har Tønder Kommune Erhvervs- og Kulturforvaltning her.

Digegrevens Hus eller Richtsens hus blev opført i 1777 af kniplingshandler, og senere i mange år byens borgmester, Carsten Richtsen. Huset ligner et langhus, men er et stavnshus. Byggestilen for digegrevens hus stammer oprindelig fra Nederlandene og kom hertil med den omfattende studehandel sidst i det 16. og først i det 17. århundrede. Stilen er en blanding af barok, rokoko og Louis Seize. Det er et meget fornemt hus prydet af to karnapper og en overvældende indgangsdør i udpræget rokoko-stil. Karnapperne blev rekonstrueret i 1950 og forsynet med oprindelige sprossevinduer. Carsten Richtsen (1746-1821), der var borgmester i Tønder i over 20 år, opførte som nævnt huset, men det har haft mange andre ejere. Navnet Digegrevens hus skyldes at der ved flere lejligheder har boet en digegreve i huset, nemlig Andreas Nissen som var digegreve i 20 år fra 1823 og frem, og Bendix Todsen der var digegreve fra 1876-1910. Nanvet Richtsens hus bruges dog ligeså ofte som navnet digegrevens hus.