Diernæs


Kaleko Vandmølle ved Fåborg


Landsbyen Diernæs på Fyn. Diernæs Andelsmejeri på Mosetoften 1. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Diernæs på Fyn. Diernæs Forsamlingshus på Viekærvej 3. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Diernæs på Fyn. Kirken. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Diernæs på Fyn. Kommunekontoret på Viekærvej 5. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Diernæs på Fyn. Diernæs Skole, Kirkemarken 3. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Diernæs nævnes første gang 1231 som Dierhærnæs. Forleddet dighær betyder stor, efterleddet ’-næs' betyder stort kystfremspring. Diernæs er oprindelig navn på det næs, der eksisterede, da Faaborg Sund og Faaborg Fjord stod i direkte forbindelse med hinanden